WingTsun for instruktør


Professionel WT Instruktør uddannelse.

Har du nogensinde overvejet at blive kampkunstinstruktør, at eje en kampkunstskole og leve af det, du holder mest af? Det er ingen overdrivelse at sige, at mange arbejdsløse mennesker har det mere end svært ved at finde et godt og interessant job. Vi kan gøre denne drøm til virkelighed. DWTO søger unge, voksne og entusiastiske mennesker, der har lyst til at uddanne sig som kampkunst/sports instruktører, for derefter at anvende denne uddannelse som fuldtidsinstruktør, eller som deltids assisterende instruktør. Uddannelsen af høj kvalitet og relevans er et kardinalpunkt for DWTO. Derfor har vi etableret et kvalitetssikringssystem, der sikrer et fælles grundlag i hele organisationen for vores arbejde med løbende at forbedre og udvikle vores uddannelse. At arbejde med sin udvikling er utrolig spændende og samtidig, til tider, meget ressource krævende. Det betyder, at det er en rigtig god idé, at du gør dig dette klart helt fra starten. Vi giver dig den nødvendige viden og hjælper dig godt på vej. Bliv en del af den mest succesfulde kampkunstorganisation i Europa, og lær et af verdens mest effektive kampkunstsystemer.


Vil du gerne skabe en spændende hverdag for børn, unge og voksne? Vil du gøre en forskel i andres liv? Vil du tage medansvar for udviklingen af et demokratisk velfærdssamfund? Vil du gerne støtte os, i vores arbejde, i at hjælpe andre sikkert afsted på deres vej? Du kan starte uddannelsen når som helst. Har du spørgsmål eller ønsker yderligere information, kontakt os på e-mail: info@dwto.dk eller på mobil telefon: (+45) 505 123 05.

Jobmuligheder

Dine jobmuligheder afhænger fuldstændig af, hvor megen energi du lægger i uddannelsen. Alle WT instruktører lærer det samme program, dvs. at alle bliver udstyret med de samme værktøjer. Nogle tidligere deltagere i vores professionelle træningsprogram ejer og leder kort tid efter afslutningen af uddannelsen flere WT skoler, og andre kan knapt få det til at løbe rundt og har kun få elever. Dermed sagt er det som med enhver anden form for undervisning, at det ikke er nok at have kundskaberne. Du skal også kunne inspirere andre til at ville lære, og du skal kunne sælge dig selv. Endvidere skal du være struktureret, have god indlevelsesevne og have et godt overblik. Det er vigtigt, at du kan lide at have meget kontakt med mennesker eftersom WT instruktørens beskæftigelse består af bl.a. privat og personlig undervisning, at afholde selvforsvarskurser for kvinder og andre udsatte målgrupper, en karriere hos politiet, vagtselskab eller lignende. Efter endt uddannelse vil du være istand til at hjælpe andre mennesker på deres vej, med deres mål og indfri deres drømme uden indskræning for at klare hvad psykiske og fysiske udfordringer måtte indebære.

WingTsun som (deltids)-profession

Klassiske undervisnings- og indlæringssystemer er meget stive og er ofte ikke længere tilstrækkelige. Hele professioner uddør, og nogle industrier forsvinder fuldstændigt. Hvor mange unge kan nu til dags sige, når de forlader skolen, at de ved lige præcis, hvad de laver om 5 år? Ingen ved, hvad fremtiden bringer. Men der er nye muligheder for veludannede mennesker, som er villige til at arbejde hårdt og prøve det hidtil uprøvede. Forvandling fra industri- til service-økonomi går til stadighed hurtigere, og fritidssektoren vokser (fitness, sport, afslapning, wellness, selvudvikling osv.) Mange har allerede fundet jobs i denne sektor, der giver dem tilfredsstillelse, frihed og en god indkomst. Nogle har startet en ny karriere, som de kun kunne drømme om i deres gamle jobs, og andre igen har gjort deres hobby til deres levevej på fuld tid eller deltid. Har du overvejet en fremtid med WT? Er du god til mennesker? Er du god til at håndtere fysisk og psykisk stress? Har du mulighed for at skaffe startkapital? Vi du være selvstændig, være din egen herre og arbejde på tidspunkter, der passer dig? Hvis ja, hvorfor så ikke udnytte de WT kundskaber, du har tilegnet dig, kommercielt?

Bliv WT instruktør

WT instruktører er normalt selvstændige erhvervsdrivende i det private erhvervsliv eller ansat i et af de mange sportscentre, fitnessklubber eller foreninger, der nu eksisterer overalt. Vi anbefaler, at du starter på deltid, så du kan få erfaring, opbygge selvtillid og få overblik over dine økonomiske muligheder som WingTsun instruktør. Du er beskyttet mod konkurrence ”indefra” af et program organiseret af den verdensomspændende WT organisation for Leung Ting Systemet. Organisationen er repræsenteret i 64 lande og er den største kinesiske kampkunst-organisation der repræsenterer et enkelt system. Ikke alle og enhver kan kalde sig WT instruktør. Ordene ”WingTsun”, ”WT” og ”Leung Ting WingTsun” er alle copyright-beskyttede for at undgå misbrug, og sikrer derved ligeledes at interesserede elever modtager træning af den højst mulige kvalitet. WT træning for instruktører er i Danmark organiseret af WT Akademiet i Odense. Eventuelt ved en større tilmelding af ca. 10 personer foregår undervisningen også i andre byer i Danmark, endvidere er det også muligt at deltage i træningskurser for WT instruktører på assistenttræner-niveau. Mulighederne er mange – fra fuldtidstræning på Akademiet med mere end 24 undervisningstimer om ugen, til weekendkurser og seminarer på vore skoler rundt om i Danmark. Det er også muligt at kombinere kurserne, og vi tilbyder derudover også individuelle skræddersyede kurser.

Hvem kan deltage?

Alle.

Varighed

Hvor lang tid tager uddannelsen? Hvis du er nybegynder uden eller med ganske lidt WT -erfaring, tager den tekniske og teoretiske træning, inklusive undervisningspraktik osv, ca. 32 uger til ca. 40 uger. Det er muligt at arrangere et individuelt kombinationskursus af 6 ugers varighed eller længere hvis det er nødvendigt. Endvidere som speciale, er det også en mulighed selv at blive Mester i Leung Ting WingTsun, igennem vores elite- uddannelses program, som er en lang- videregående uddannelse, der bl.a. indeholder Tripodal, Long Pole samt de legendariske BCD.

Hvornår kan jeg begynde?

Du kan påbegynde træningen når som helst. Undervisningen på WT Akademiet er individuel, og klasserne er med begrænset elevtal. Instruktørtræningen forestås af den danske landstræner Sifu Kasper Lund Nielsen, Master og praktiker grad i Leung Ting WingTsun systemet.

WT Akademiet i Odense

I dag bliver kommende elever informeret om betingelserne ved udøvelsen af WingTsun på en åben og ukompliceret måde, og eleven kan normalt begynde træningen uden videre. Men sådan har det ikke altid været. Da WingTsun først kom til Europa krævede det en del tålmodighed, vedholdenhed og entusiasme at komme i gang. Enhver, der søgte adgang til træningslokalet med ord som ”jeg vil gerne se lidt på”, blev venligt men bestemt informeret om, at det på en traditionel KungFu skole ikke er læreren der søger om at blive godkendt af eleven, men derimod eleven, der beder om at blive optaget. Først efter et antal samtaler og prøver etableredes et fast Sifu/Todai (lærer/elev) forhold. De strenge optagelseskrav var grunden til at WingTsun længe forblev en meget eksklusiv kampkunst, som var kendt af få og udøvet, om end med totalt engagement, af endnu færre. I slutningen af 1980’erne åbnede den Europæiske WingTsun Organisation EWTO sig mere og mere mod omverdenen, og i dag er EWTO den største, professionelle kampkunstorganisation i Europa. DWTO er del af EWTO netværket der giver dig en enestående mulighed for at lære traditionel KungFu på et professionelt niveau, på WT Akademiet i Odense og på WT skoler i resten af Danmark.

Undervisningsplanen ved WT Akademiet i Odense indeholder ikke kun teknikken og strategien i at mestre denne kampkunst, men - som ved andre kampkunstformer - inkluderer uddannelsen også den nødvendige karakterdannelse samt formning af den individuelle personlighed. WingTsun er en traditionel kampkunst med faste og uomstødelige principper, men omverdenen ændrer dens betingelser hele tiden. Derfor er WingTsun også et levende og altid fleksibelt system, som er under konstant udvikling. Sideordnet arbejder vi med lån fra fjernøstlig filosofi, sundhedslære og livsformer. Vores undervisningstilbud indbefatter førsteklasses produkter, såsom vore kampkunster WingTsun og Escrima, samt værdifulde tillægstilbud som Blitzdefence, voldsprævention, selvhævdelse for børn, samt selvforsvar for kvinder og unge - med krav om fortræffelighed og åbenhed ledsaget af et bestandigt opdateret kvalitetsmanagement. Mange elever finder frem til vores skole, fordi de ønsker at lære forsvarsteknikker. Men mange opdager, at de hos os ikke kun kan tilegne sig viden og kunnen indenfor den fysiske udførelse af kampkunsten WingTsun, men også et helhedssystem gældende i alle livssituationer.

Undervisningsstruktur og indhold

Vi hjælper dig med at skabe, udvikle og forske i viden, der styrker samspillet mellem uddannelsen og professionen. Vores fokus bl.a. på didaktik, vejledning, evaluering og etik. Nye former for kompetenceudvikling, vejledningsmetoder, evaluering som ledelsesredskab osv. Vores forsknings- og videregående udviklingsprogrammer foregår i nært samarbejde med praksis. Vi generere viden, der kan kvalificere professionsuddannelsens praksis og dermed højne sammenhæng med det arbejdsliv, der følger efter uddannelsen. Udover den praktiske del, gennemgås også teoretiske emner, bl.a. Kampkunstens historie, WT’s baggrund, WT’s koncepter, WT’s sundhedsmæssige aspekter samt WT’s teologiske vinkler af Buddhisme, Taoisme, Konfucianisme osv, WT’s Kognitiv læring, WT’s symmetriske og asymmetriske reflekstræning, WT’s sikkerhedsmekanismer, WT’s nervesystems reaktion og refleks mønster. WT’s 3 dimensionale og 4 dimensions teorier, WT’s Punkt teorier samt de forskellige WT’s centrallinjer funktioner og teorier. Desuden defineres alle fysiske og geometriske muligheder i kroppen, ind og udgående energier med grundlæggende principper. Styrkelse af musklerne og af leddene samt smidigheden forbedrer din tilstand. Moderne muskelforlængelses øvelser fremmer også din fleksibilitet.

Sprog

Vi lever i et multikulturelt samfund og undervisningen foregår primært på Dansk, men der undervises også på Engelsk, Tysk, Fransk og Italiensk. Desuden taler WingTsun et grammatisk sprog som alle kan forstå eftersom vores undervisningsterminologi indeholder Kinesiske/ Kantonesiske fagudtryk, som er integreret i undervisningen.

Priser

WT Instruktøruddannelsen ( Kr. 25.000,- forudbetaling)

WT højere grader – Teknikker ( Kr. 10.000,- forudbetaling)

WT Praktiker grad - Mesteren ( Kr. 15.000,- forudbetaling)


Speciale programmer såsom: Tripodal – Saam Sing Chong, Long Pole - Luk Dim Boon Kwan og BCD – Bart Cham Dao er inkluderet i program- undervisningen, men ikke inkluderet i ovennævnte instruktøruddannelse. Der undervises efter ønske og aftale, som f.eks. teknikker eller elite- programmerne (Master).