WingTsun til børn


I dagens verden konfronteres vores børn af utallige udfordringer og problemer, der spænder fra mangel på fysik (motion) til mobning / tyrannisering, samt mangel på at fungere socialt i sin omgangskreds. Børnene mangler ofte positive rollemodeller i og udenfor skolen, hvilket holder ”døren åben” for dårlig indflydelse, der kan gå hen og have indvirkning på de familiemæssige værdier, der for forældrene har stor betydning i opdragelsen af deres børn. WingTsun (WT kids) introducerer børn til et indblik i kampkunstens verden på en lærerig og sjov måde. Vores fokus i undervisningen med WT teknikkerne vægter erfaringslærer og færdigheder der er et middel til målet og ikke målet i sig selv. Instruktørerne formår at opretholde en kodeks af opførselen / ”code of conduct” under træningen, der er til gavn for selverkendelse hos børnene. Herigennem vil barnet opnå ansvarsfuldhed og blive et værdsat medlem af gruppen. WT træningen vil bidrage dit barns (5 – 14 år) adfærdsmønstre, med en form for engagement hvori barnet oplever begejstring for dem selv og andre i en konstruktiv form. Vores hensigt, er at fremme positiv og personlig udvikling i den yngre generation: Dette opnås gennem morsomme lege og øvelser. Legene er endvidere med til at sikre grundprincipperne for selvforsvar i WT. Fordelene ved WT – Børn: selvtillid, kontrol, øget bevægelighed, forbedret koordination, balance og fokus, øget selvværd, selvdisciplin, respekt, høflighed, vrede kontrol, mål bevidsthed og udholdenhed.

Grundidéen

Børn og unge en tendens til at være fulde af energi og være vilde med voldsom leg, hvor de bevæger sig en masse, hvilket i bund og grund er træning uden at man tænker på det som sådan. Med andre ord er træning altså normalt et naturligt instinkt hos unge, men med stadig større konkurrence fra multimedier og motoriserede transportmidler, bliver instinktet simpelthen undertrykt i en sådan grad, at det efterhånden forsvinder helt.

Det er et faktum, at mange forældre og lærer i dag er nødt til at give ungerne et skub for at få dem til at bevæge sig. Det kan uden tvivl være en af de større udfordringer, de står overfor. Når de naturlige instinkter og muligheder for bevægelse mangler, er DWTO i den situation at vi er med til at opmuntre børn og unge til at deltage i én form for struktureret træning. Grunden er de videnskabelige beviser, der foreligger - og som vi faktisk har kendt længe: Børn behøver ikke benhård træning for at være tynde og få vigtige sundhedsfordele. Men de har brug for at træne, for derigennem at opnå og vedligeholde form, koncentration og selvværd. Endvidere har fysisk aktivitet positive effekter på adfærdsproblemer, angst og lavt selvbillede. Forskning viser at motion styrker børn og unges selvværd. Særligt børn med indlærings- og adfærdsvanskeligheder. Motion kan være med til at vende den negative selvopfattelse hos børn med lavt selvværd. Det er vigtigt at de bliver introduceret til det på den rigtige måde for at sikre at de forstår hvordan de skal gøre det rigtigt og at de forstår hvorfor de gør det og forhåbentlig også sikre at de lærer at holde af det.