WingTsun - Din personlige videreudvikling


Wing Tsun er kort og godt

WingTsun eller WT henviser specielt til Leung Ting selv-forsvars system i WingTsun, som adskiller sig markant fra andre kampkunststilarter som Wing Chun eller Ving Tsun. De eneste autentiske WT selv-forsvars skoler i Danmark er dem som er bemyndiget af Dansk WingTsun Organisation (DWTO).

Historien

WingTsun er udviklet af buddhistiske Nun Ng Mui i Shaloin (monastery) i Kina, som et effektivt middel af forsvar, rettede mod mandlige overfaldsmænd. Dette kampsystem fik sit navn efter hendes første elev ved navn Yim Wing Tsun, der betyder smukt forår.

Teknikker

WingTsun er ikke konkurrence sport, men nærmere et speciale i selvforsvar. Idet teknikkerne er udviklet af en kvinde behøves der hverken styrke eller akrobatik i konfrontationen mod modstanderen. Tværtimod anvendes modstanderens kraft imod ham selv.

Anvendelse

Antallet af elite enheder indenfor politi og militær der har effektiviseret WingTsun professionelt er ikke til at komme udenom. WT er ikke blot en del af træningsprogrammet for tysk elite politi, men også for de franske samt de Italienske anti – terror enheder. Endvidere værdsættes og anvendes denne kampkunst af FBIs anti gidsel team.


Hvad er WingTsun?

WingTsun er nok det mest logiske kampkunstsystem overhovedet og har været i konstant udvikling i mere end 300 år. WingTsun er intens og nuanceret som er baseret på din personlig videreudvikling. WingTsun trænes i en gruppe, men på individuel basis. Den enkeltes personlige evner bliver støttet og videreudviklet. WingTsun instruktørerne videregiver deres kundskaber til dig i et kammeratligt og afslappet træningsmiljø. Derudover er WingTsun instruktørerne imod hvilken som helst form for vold, idet WingTsun er ren selvforsvar.

"Det bedste selvforsvarssystem er det, der giver gennemsnitsborgeren, mand eller kvinde, den optimale beskyttelse efter den kortest mulige trænings tid."

"Det bedste selvforsvarssystem er det, der med de færreste bevægelser kan afværge de fleste former for angreb."
- Prof. Dr. Sc. Keith Roland Kernspecht 10. MoC.

Fysisk selvforsvar

Det første og vigtigste niveau i WingTsun

WingTsun består af 3 niveauer, hvoraf det fysiske niveau er det første. Målet er, at beskytte sin krop mod angreb fra andre og kunne klare sig igennem en fysisk konfrontation med succes. Men fysisk WingTsun er ikke blot en samling teknikker. Visse basistanker og formularer kombineres med specifikke bevægelsesmønstre (figurer, Chi-Sao osv.) så de defensive bevægelser, som passer direkte til et givent angreb, spontant dannes.

Strategi og taktik

Det 2. niveau (mellemniveauet) i WingTsun

De samme formularer vi bruger på det fysiske niveau til at generere vore kamp-bevægelser, bruges på det 2. niveau til at udvikle taktikker og strategier, der med fordel kan bruges i mange aspekter i dagligdagen, f.eks. i arbejdslivet, i skolen og i politik. I dette tilfælde er målet ikke fysisk beskyttelse, men beskyttelse af vor position, sociale status eller succes i forretningslivet. Kort sagt lærer mellemniveauet os, hvordan vi bruger vor intelligens, færdighed og snuhed til at overleve i dagligdagen og overleve modstand fra andre. Men i sidste ende er dette niveau noget, som skal overstås af individet, da alt, som opnåedes på denne måde er midlertidigt og derfor uden endelig værdi. Taktik og management-færdigheder styrker egoet, som (med mindre man uselvisk udfører sin pligt) er roden til alt ondt og alle lidelser. Ikke desto mindre udvikler niveau 2 også ”personlighed”, som må skilles fra den ”falske personlighed”, og som er næringen og grundlaget for vor ”essens”.

Selvopfyldelse

Det højeste og mest værdifulde 3. niveau

Idealt set, er dette, ifølge GGM Leung Ting, mesterens niveau. Det højeste niveau har intet med styrken af vores slag (det fysiske niveau) eller vor succes i forretningslivet eller med det modsatte køn – dvs. i den ydre verden – at gøre. ”For hvad godt gør det en mand, hvis han vinder hele verden, men mister sin sjæl?”. På det 3. niveau er målet vor ”essens”, vor virkelige eller indre liv. Her er pointen ikke at overvinde andre, men at overvinde os selv (misundelse, had, frustration, selvmedlidenhed, frygt, selvretfærdighed, vigtighed, dårlige vaner osv.) Ved at vælge vejen mod individuel psykologisk udvikling og f.eks. befri os selv fra ukorrekte tanker og mekaniske fysiske og mentale indstillinger, forsøger vi at forvandle os selv til bedre og mere fredfyldte mennesker. Når vi har arbejdet med os selv, vil verden være bedre for vore medmennesker. Oprindeligt arbejdede WT- eleven på at opnå personlig udvikling på alle 3 niveauer på en gang, men fordi mindre sofistikerede elever, som kun ville forstå det fysiske aspekt, blev undervist af kunsten, blev den delt op i 3 forskellige undervisningsniveauer. De fleste skoler, selv i Asien, er kun bevidste om det fysiske niveau og har ikke nogen erfaring med de andre. Nogen benægter endda deres eksistens. Faktisk går de samme basistanker og adfærdsprincipper igennem alle 3 niveauer, som en rød tråd, hvilket giver de mest vedvarende fordele for eleven, specielt på det højeste niveau.

WingTsun er Videnskab & Kunst for selvforsvar

Kernen af WT er enestående og mangfoldige teknikker. Igennem koncentreret træning og med en stærk vilje til at videreudvikle dig, kan alle lære WT. Flydende bevægelser samt pludselig hurtighed former systematiske og koordinerede bevægelsesøvelser, der forener sig til en ny og kraftfuld enhed. Foruden at forhøje din fysiske og mentale fleksibilitet, fremmer WingTsun iagttagelsesevnen, samt finder nye energier og en indre ligevægt i egen krop. WingTsun videreudvikler oven på dit allerede eksisterende potentiale.

Basis i vort kampkunstsystem er ikke muskelstyrke eller fysisk kondition, men kapacitetsevnen til at stole på sig selv, viljen til at lade sin krop reagere, samt kendskab til sin egen indre styrke. Dem som målrettet træner WingTsun udvikler bevidst en klarere forståelse af egne krop og et bevidsthedsniveau i selvsikkerhed.

WT træning giver dig mere tillid og opmærksomhed på din egne evner og potentiale. Ny selvtillid leder hen til en ny livsførelse. Der bliver betydeligt færre personlige indskrænkninger i dagligdagen. Livs udførslen bliver mere afvekslende og dynamisk. WingTsun elevens signaler er ikke længere offerets og eleven kommer derfor sjældent ud i farlige situationer. Men selvom den farlige situation skulle opstå, er du i besiddelse af et effektivt system i ubevæbnet forsvar. WingTsun er ubestikkeligt selvforsvar, idet WT absorberer angriberens kræfter, udnytter kræfterne, forstærket med sin egen og ledes igen tilbage til angriberen. Denne metode kan sammenlignes med skakspilleren der er et med modspillerens figurer der intuitivt kender hans næste skridt, efter han nøje har overvejet næste træk i spillet. Dette gør WingTsun eleven også, idet eleven straks anvender reflekserne i aktionen.

Kampprincipperne er:

1. Princip: Er vejen fri, stød frem!

Dette grundprincip kontrollerer angrebet i enhver kampsituation. WT eleven reagerer på overskridelsen af sikkerhedsafstanden med den såkaldte universalløsning. Herved får angriberens aggressivitet principiel ingen betydningsfuld rolle.


2. Princip: Er vejen blokeret, bevar kontakten!

I tilfælde af, at angriberen forhindrer stødet fra WT-eleven, skal WT eleven opretholde kontakten med forsvaret.


3. Princip: Er modstanderens kræfter større, giv efter!

På basis af trykforholdet opstår den passive "taktil " refleks (Chi Sao - refleks). Ledet af modpartens forsvarsrefleks bliver taktilrefleksen absolut tilpasset og neutralisere dermed angriberens energi. WT er en blød stil!


4. Princip: Trækker modstanderen sig tilbage, følg da efter!

På basis af det konstante fremadtryk gennembrydes der straks og automatisk som vand. Således er det 4. princip konsekvens af fremadpresset. WT- Eleven iværksætter egne evner til udførelse af 2. og 3. principper i Chi Sao-træning ("klæbe arme"), og øver derigennem alle 4 principper i Lat Sao - træning (fri-kamp). Bevægelsesrepertoire læres gennem WT- formen. Den bevægelsesrigdom, der findes i WT bliver igennem WT-principperne og bevægelsesmønstrene næppe indskrænket, men med den enkeltes virkeligheds oplevelse er der næsten ingen grænser.


Kraftprincipperne er:

1. Gør dig fri af din egen negative kraft!
2. Gør dig fri fra modstanderens negative kraft!
3. Vend modstanderens negative kraft imod ham selv!
4. Tilføj din egen positive kraft!


De 5 Kampafstand er:

1. Spark afstand!
2. Stød afstand!
3. Knæ-albue-afstand!
4. Kast og anti-kast!
5. Gulvkamp!


WingTsun – Grader / Rang:

For at kunne identificere Leung Ting systemet og adskille de individuelle klasser, ses forskellige emblemer på den officielle WingTsun uniform. Leung Ting WingTsun er opdelt i 4 generelle klasser:

Elev grad
Højere grad - Teknikker
Praktikker grad - Mesteren
Stormester grad - Filosofiske grad